Pohádka pro (a)sociální demokraty

Milé děti a neznalí, ale naivní socialističtí jedinci, dnes si povíme něco o socanském daňovém systému a daňových úlevách. Nebojte se toho názvu, vysvětlíme si to tak, že tomu bude každý rozumět. Žilo bylo 10 pánů, kteří spolu chodili každý den do restaurace na oběd. Za oběd měli pokaždé zaplatit dohromady přesně 1 000 korun.… Pokračovat ve čtení Pohádka pro (a)sociální demokraty

Zákon o potulných cikánech

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1927. II. volební období. 4. zasedání. Tisk 459. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 415) o potulných cikánech a podobných tulácích. Ústavně-právní výbor jednal ve schůzích dne 21., 22. a 23. června 1927 o shora uvedené osnově zákona a usnesl se, změniv a doplniv vládní osnovu zákona… Pokračovat ve čtení Zákon o potulných cikánech

Bratr Paroubek o Vítězném únoru

Beseda pamětníků Února s nejmladší generací Československé strany socialistické

ÚNOR ODKAZEM I VÝZVOU

KRÁL: …nová stranická generace, která se nyní zapojuje ve stále větší míře do stranického a veřejného života, má na stranickou činnost daleko větší požadavky. Mimo jiné také proto, že socialismus je pro ní naprostou samozřejmostí, o které se už ani nemusíme bavit. Jednou z příčin, proč je tomu tak, je, že veškerý náš život, výchova ve školách, je organizován na principech vědeckého socialismu a z tohoto hlediska také ke stranické činnosti přistupují. Jejich vztah k únoru 1948 tedy spočívá v tom, že ve straně hledají možnost pokračovat v jeho odkazu a dále – hledají prostřednictvím naší strany možnost předkládat a vyjadřovat kvalifikované podněty pro zlepšení našeho života v současnosti i v budoucnosti při rozvoji naší vlasti.

O našem podivném vztahu k nahotě

14.6.2006 | Milan Fridrich Nahota. Stěží najdete pichlavější společensko-mravní téma. O víkendu Prahu brázdila skupina naháčů protestujících proti benzínové dopravě a ropě. Událost jsme v televizi natočili a přemýšleli, co s ní? Těžko se dala zařadit do zpráv, protože houpající se přirození, které nešlo nijak logicky zamlžit, byl vážný problém. Porušení zákona. A tak jsme… Pokračovat ve čtení O našem podivném vztahu k nahotě

Kojenec a šest milionů

15.2.2006 | Jana Mihovičová Roční pobyt dítěte v dětském domově stojí společnost asi 250 tisíc, rok v kriminále je obdobně nákladný. Život feťáka je ještě dražší. Podle terénních pracovníků musí narkoman nakrást měsíčně zboží asi za 50 tisíc, aby si dokázal financovat svoje životní potřeby. Budete-li tedy od narození až do svých osmnácti v dětském… Pokračovat ve čtení Kojenec a šest milionů