Jeden z kláštera

Novic přijde do kláštera, opat ho provází po celém klášteře, ukazuje mu celu, kde bude bydlet, jídelnu, kde bude jíst, modlitebnu kde budou ranní modlitby, kapli, kde budou mše, záhonky, které bude okopávat, kuchyň,kde bude pomáhat a nakonec ho zavede do sklepa, kde je bedna, ze které čouhá prdel a říká mu:
Tady bratře si můžeš každé pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobotu ulevit, když budeš chtít…
Novic na to: A ve středu a neděli ne?
Ne, to máš službu v bedně…